سیستم جدا سازی آب از لجن غیر فعال

نسل جدید استخراج آب از لجن

 

خصوصیات:

 

سیستم کاملا یکپارچه

خودکار

قابلیت تنظیم مقادیر توسط اپراتور

پایدار و قابل اعتماد

تعمیر و نگهداری آسان

 

آمسیس سیستم اتوماتیک و هوشمند استخراج آب از درون حوضچه ها ی لجن می باشد. در این روش بهره وری تولید آب در صنعت فاضلاب به میزان چشم گیری افزایش یافته و همچنین لجن خشک تری با هزینه کمتر تولید می گردد. در این روش آب تولید شده دارای تیرگی بسیار پایین تری خواهد بود.